Umeå

Entreprenörerna i Umeå arbetade hårt men kunde inte hitta en lokal återförsäljare eller någon som kunde leverera biogas till ett konkurrenskraftigt pris, främst på grund av långa avstånd till närmaste produktionsanläggning. Det finns ingen anläggning för uppgradering av biogas till biometan i Umeå och för tillfället används biogasen för produktion av el och värme. De höga transportkostnader och det faktum att oljepriset rasade under projekttiden gjorde det omöjligt att konkurrera med priset på diesel på kort sikt. Den planerade stationen byggdes inte i Umeå, men Umeå alla förutsättningar att erbjuda biogas i framtiden.