Sundsvall

Planen var att öka kapaciteten och leveranssäkerhet / säkerhet på befintliga CNG-bensinstationer / LNG backup men också att förbereda sig för en ny genom att utvärdera platser och ansöka om bygglov. Detta mål överträffades. AGA och Sundsvalls kommun arbetade tillsammans och lyckades hitta tillräckligt marknadspotential så att AGA faktiskt beslutade att bygga den planerade nya stationen utanför projektet. Den första stationen var inte bara förbättrad, utan kompletterades med ett system så att LNG backupen nu kan leverera till andra CNG bensinstationer i regionen med CNG. Detta är nödvändigt för leveranssäkerheten i regionen.