Användarundersökning

 

Vi har undersökt transportbranschens, transportköparnas, kommuners och regionala aktörers syn på omställningen till förnybara bränslen för att förstå vad vi behöver jobba vidare med även efter projektet.

2014

2015

Våga vara kreativ — Industridesign
Vi engagerade kreativa studenter för att hjälpa oss att bättre synliggöra kundfokus. För att göra detta, frågade vi Institute of Industrial Design i Umeå och Institutionen för industriell design i Sundsvall för att få hjälp. Deras designstudenter har presenterat förslag för tankställen som är tilltalande , lätt att förstå och självinstruerande.

 

 

Sebastian Hagelstam, industriell designstudent från Sundsvall, gjorde sitt examensarbete å toss och har redan uppmärksammats av både organisationer och företag inom CNG industrin. Hans rapport beskriver hur en framtida bensinstation skulle kunna se ut. 

Läs hans rapport 

Industridesignarbeten
Studenterna i Umeå har presenterat 14 olika förslag på hur tankstationer för biogas kan se ut i framtiden.