Vad uppnådde vi


BIOGASGUIDEN

Efter bara ett och halvt har vi uppnått enastående resultat. BioGaC-guiden är ett resultat av den kunskap vi samlat genom livlig dialog mellan parterna i projektet, men också med branschen i Sverige och i Europa.

 Den samlade kunskapen är baserad på våra egna byggerfarenheter. Alla som är intresserade av att starta en station för biogas får här förslag, goda exempel, användbara fakta och checklistor. 

Den är skriven och designad för att vara både korrekt och tilltalande

Här hittar du guiden

 

ATT BYGGA TANKSSTATIONER OCH FÖRBEREDA FÖR NYA

Vi har byggt och förbättrat CNG tankstationer och LNG backups och vi har förberett marknaden för fler stationer. 

Detta har också gett stöd för utveckling av biogas som bränsle i hela Europa. Vårt nätverk som arbetar med biogas i norra Sverige har vuxit sig starkare och expanderade men vi har också träffat nya partners i Europa och börjat samarbeta med dem.