Partners i BioGaC - projekt


Nya samarbeten

IPSE 2020, The Innovative Partnership for Sustainable Energy 2020, är ett europeiskt nätverk som bildades efter ett studiebesök till norra Sverige och Finland som arrangerades av projektet BioGaC.

Sex europeiska regioner och städer arbetade tillsammans för att lyfta fram biogasens fördelar till regional beslutsfattare. Nätverket anordnade en gemensam workshop I Bryssel på Open Days 2015. 

Alla partners beskrivs här och också det event som arrangerades I varje region. 

Läs mer