KALKYLERING

Håller kalkylen?
Om du ansöker om ett lån på banken, har kontakt med finansiärer eller går in med ditt eget kapital - du måste alltid ha koll på det ekonomiska utfallet. 

Testa vårt kalkyleringsverktyg
Använd detta kalkylverktyg där du kan testa dina värden.Mata in din investering, driftskostnader, finansieringsmodell, bedömd volym och kalkylränta så visar resultatet din internränta, återbetalningstid och kassaflöde.DRIVMEDEL 1 (GASFORM)

kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
%

DRIVMEDEL 2 (Flytande)

kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
%

Investeringskostnad

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

Driftkostnad fast

kr/år
kr/år
kr/år
kr/år
kr/år
kr/år
kr/år
kr/år
kr/år
kr/år
kr/år

Driftkostnad rörlig

kr/år
kr/år
kr/år
kr/år
kr/år
kr/år
kr/år

Finansiella uppgifter

%
%
%
%

Finansiella antaganden

%
år
år
år
%
kr
%
%