Seminarier

Upphandling av gasfordon – så gör man!
2014-11-06       
Läs mer

Studiebesök från Europan
2014-11-24,15  
Läs mer

Gas på väg
2015-04-15     
Läs mer

“Drivkrafter för framtidens drivmedel”. Almedalen
2015-06-30     
Läs mer

Klimatsmarta transporter i City
2015-09-02     
Läs mer

Future sustainable energy supply through innovative partnerships — biomethane and CNG as an example
2015-10-14         
Läs mer (eng)

BioGaC slutkonferens
2015-12-12
Läs mer

Dokumentation

Underlying reports (Rapporterna är skrivna på svenska):

2014 Attityder hos gasbilsförare och förbättringsområden för branschen. WDO

2015 Lokala och regionala förutsättningar kring omställning till alternativa drivmedel. WDO

2015 Att introducera fordonsgas. Mats Håkansson

2015 Skrivna avtal för att öka tydligheten och minska riskerna, Mats Håkansson

2015 Styrmedel och stöd. Rapport BioGaC. Mats Håkansson

2015 Master Thesis Industrial Design, Sebastian Hägelstam

2016 Att etablera fordonsgas utanfor naturgasnatet - uppskalnings analys. Bertil CarlssonNyhetsbrev

Information och rapporter om projektets framskridande har sammanställts i sju nyhetsbrev under projektets gång. Dessa har skickats till alla partners men också viktiga intressenter till projektet. Detta inkluderar politiker från regioner I EU och I kommuner. Detta inkluderar svenska åkeriförbundet, företag, svenska raffinaderier, angränsande kommuner och finansiärer.