Steg för steg

Att bygga en tankstation för fordonsgas kan omfatta betydligt mer än vad du tror från början. Dessutom måste flera steg ske parallellt – och de medspelare som har mest att vinna behöver ta första steget.


Det är alltså mycket som måste falla på plats, utöver de rent tekniska aspekterna. Vår ”spelplan” ger en översikt av hela processen för att etablera en tankstation för fordonsgas.

Däremot är det inte en absolut tidslinje för i vilken ordning saker och ting ska göras.

Fyra stora steg – och många små
Innan du beställer din tankstation är det många saker du behöver tänka på och ha koll på – alltså aktiviteter och avgörande kontrollpunkter för ditt projekt. Arbetet kan delas in fyra steg:

Förankring
Förstudie
 Ekonomi
 Etablering

Stäm av och reflektera
Efter varje huvudsteg bör du och dina medspelare stanna upp och reflektera. Vill och kan ni fortfarande bygga en tankstation för fordonsgas?

Vi har sammanställt en Checklista så att du kan bocka av de viktigaste punkterna efter varje steg.

Navigera dig framåt på spelplanen genom att klicka på de gröna punkterna till vänster.

Förankring
Förstudie
Ekonomi
Etablering
Invigning