Inspiration på vägen

I den här guiden får du som vill etablera en tankstation för fordonsgas tips och goda råd, nyttiga fakta och checklistor som hjälper dig att driva ditt projekt.

Fordonsgas är ett bättre val än fossilt bränsle för såväl klimatet som den lokala luftkvaliteten. Att välja gasfordon kan också vara en ekonomiskt hållbar investering, som dessutom ökar chanserna att kvalificera sig vid upphandlingar. En tankstation för fordonsgas är en investering som ger utdelning i form av renare luft, bättre service i din kommun och chanser till goda affärer.

Guiden har tagits fram inom ramen för BioGaC-projektet och har finansierats av projektets partners, Trans-European Transport Network (TEN-T), Region Västerbotten och Länsstyrelsen i Västernorrland.

Carina Aschan, projektledare

 

 

Klicka här så är du igång!