BioGaC - fordonsgas för framtiden

Utbyggnaden av fordonsgas och LNG i norra Sverige begränsas av flera viktiga faktorer. Det finns t ex inget gasnät för enkel distribution av naturgas och år 2014 fanns endast fem tankstationer för fordonsgas. Detta är svåra utmaningar som projektet BioGaC har velat överbrygga.

BioGaC-projektet har stöttat utvecklingen av biogas som fordonsgas i flera regioner i Europa. Vi har förbättrat infrastrukturen och ökat antalet tankstationer i norra Sverige. Därmed kan marknaden för gasdrivna fordon och fordonsgas öka.


INNOVATIVT BESLUTSSTÖD
Vi har försökt sammanfattat både våra egna och andras erfarenheter kring processen att etablera tankstationer för fordonsgas i en BioGaC-Guide.


SAMARBETE OCH FINANSIERING
Projektet har drivits av Skellefteå kommun och sju partners. Projektet finansierades av Trans-European Transport Network (TEN-T), Region Västerbotten och Länsstyrelsen i Västernorrland.

Äldre material som producerades under projekttiden hittar du om du klickar här.